Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia z dnia 27 marca 2023 r., znak: ROS.6220.42.2022.DG