Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsiewzięcia z dnia 24 marca 2023 r., znak: RRG.6220.37.2021