W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rodo

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO* informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku z tym, osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby,  wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C lub E RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

IV. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

VII. Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki,ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu

Ważne! Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania zadania publicznego, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

X. Źródła pozyskiwania danych
Dane pozyskujemy głównie od osoby, której dotyczą. W niektórych sytuacjach możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby, której dotyczą. W takim przypadku źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas poinformujemy o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia nas z tego obowiązku.               

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1))

Data wytworzenia: 29.08.2023
Opublikował w BIP: Marcin Stachowiak
Data opublikowania: 31.08.2023 07:47
Ostatnio zaktualizował: Marcin Stachowiak
Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2023 07:49
Liczba wyświetleń: 59
Drukuj Zapisz do PDF
wersje

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.